Bild 3 

Dürers moder Barbara. (1514). Albrecht Dürer (1471-1528). Statliga museet,Berlin.

Tillbaka till artikeln