Bild 8 

Västkustmotiv. (1932?). Inge Schiöler

(1908-1971). Privat ägo.

Tillbaka till Artikeln